Adatvédelmi tájékoztató

Az adatvédelemért a Határtalan történelem asbl felelős, amelynek székhelye 1030,Schaerbeek, Brussels, Avenue Georges Rodenbach 5. VAT száma: BE0740.700.611

Aki az adatvédelemért felelős: Wittlinger Gabriella, gabi@hatartalantortenelem.com email címen vagy a +36 487217623-as telefonszámon érhető el. Adatavédelem célja és jogalapja: 

Ezen tájékoztató célja, hogy e honlap látogatói és későbbi partnereink átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelünk, és mi alapján tesszük ezt. 

1.Hírlevél/eDM

Híreinkről, újdonságainkról, akcióinkról hírlevelet küldünk. A hírlevelek tartalmazzák a vállalkozás nevét, elérhetőségét, ezért reklámnak minősülnek. A hírlevélre email cím megadásával lehet feliratkozni.

 1. Facebook oldal

Online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása, vállalkozás reklámozása, potenciális ügyfelek szerzése céljából üzemeltetett Facebook oldalunkon is találkozunk személyes adatokkal (név, hozzászólás), amelyekhez az érintett hozzájárulásával jutunk.

 1. Számlázás

Amennyiben megrendeli valamely szolgáltatásunkat, számlát állítunk ki a megrendelésről, amelyre jogszabály kötelez, ehhez elkérjük a számlázási nevet és címet, adott esetben az adószámot és az email címet, amelyen az adatokat egyeztetjük. 

 1. Cookie

Az oldal cookie-kat (sütik) használ, ám ezek nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. Ezek leállításáról a saját böngészőjében tájékozódhat és teheti meg azt. 

Csak a Határtalan történelem csapatának tagjai, munkatársai láthatják az adatokat, amelyek a névre és megadott email címre korlátozódnak, illetve a sütik által a földrajzi helyre és a megtekintett termékre korlátozódik. Más személynek, szervezetnek ezeket nem szolgáltatjuk ki.

 Ám ezeknek az adatoknak a tárolásáról ön is rendelkezhet és bármikor visszavonhatja. 

Tájékoztató hírlevél kapcsán a leiratkozást kérve (hatartalantortenelem@gmail.com email címre írva), facebook illetve instagram oldalon az oldal kikövetésével. 

Az adatok tárolására vonatkozó jogszabály szerint így járunk el: 

 • Hírlevélhez adatokat leiratkozás tároljuk.
 • Facebook és instagram (név, hozzászólás) a felhasználó visszavonásáig- tehát amíg nem törli azokat. 
 • Számlázási név és cím a jogszabályi előírások szerinti 5 évig. 
 • A www.hatartalantortenelem.com weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat.

A jogosulatlan felhasználók ellen, a téves nyilvánosságra hozatal illetve a jogosulatlan megváltoztatás ellen non-proft szervezetünk biztonsági intézkedéseket alkalmaz. A számítógépeinkre jelszó megadása után lehet belépni, melyet a Windows Defender véd a vírusoktól.

Weboldalunk látogatói, ügyfeleink, partnereink jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

Non-profit szervezetünk egyes feladatok ellátására más cégek szolgáltatását veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltató:

Magyar Hosting Kft.Websupport Magyarország Kft,1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.

Facebook oldal:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Facebook pixel:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
(Hozzáférés a HTTP-fejléchez [IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök], képpont azonosító, Facebook cookie.)

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

Levelezőrendszer:

Google Inc., Mountain View, California, USA

Panasz esetén

Az adatainak kezelésében a legnagyobb körültekintéssel járunk el, ám ha panasza lenne azt adatkezelésére felelős munkatársunknak tudja jelezni. Adatok, elérhetőség: Wittlinger Gabriella;gabi@hatartalantortenelem.com  +36 487217623

Amennyiben vállalkozásunk az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Jelen tájékoztató 2024. január 1-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat. Ha vállalkozásunk tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetünk be, szintén átírjuk.