A 2. magyar hadsereg a keleti fronton. IV. rész. A naplók

A hídfőcsaták lezajlása után egy rövid, nyugodtabb időszak következett 1942. szeptember 16.- 1943. január 12-ig. így elérkezett a pillanat az eddigiekben felhasznált naplók illetve szerzőik bemutatásához. Néhány frontnaplónapló már korábban is megjelent nyomtatásban, de jellemző módon amikor a háborút követően Magyarország a kelet blokk része lett, ezek a tulajdonosok fiókjainak a legmélyére süllyedtek. 1942-ben a […]

Szerző Hatartalan Tortenelem

On 2018.02.23.
"

Tovább

A hídfőcsaták lezajlása után egy rövid, nyugodtabb időszak következett 1942. szeptember 16.- 1943. január 12-ig. így elérkezett a pillanat az eddigiekben felhasznált naplók illetve szerzőik bemutatásához.

Néhány frontnaplónapló már korábban is megjelent nyomtatásban, de jellemző módon amikor a háborút követően Magyarország a kelet blokk része lett, ezek a tulajdonosok fiókjainak a legmélyére süllyedtek. 1942-ben a propaganda azt harsogta, hogy a bolsevizmus szörnye ellen minden áron meg kell védeni Európát, Magyarországot. Az orosz népet elnyomott, együgyűségben tartott emberek tömegének állította be. Ez a vélekedés fel-fel bukkant a naplókban is. Aztán 1944-45-ben az egypártrendszer kialakulásával, érthető módon nem az oroszok elleni háború volt az első dolog amivel az emberek eldicsekedtek. A történetek és traumák kibeszéletlenek maradtak nagyon sokáig.  Az 1990-es években került ez a téma újra fókuszba és a 2000-es évek óta egyre több frontnapló jelent meg nyomtatásban vagy került leadásra a Hadtörténeti Levéltárba.

Sok katona írt naplót a Don-kanyarban, annak ellenére, hogy ez hivatalosan tilos volt.  A szerzők a legtöbb esetben önmaguknak jegyezték fel az eseményeket; általában frissen, az átélt események után és még a történtek hatása alatt. Így ezek az írások sokkal hitelesebbek, mint a későbbi, háború után írt visszaemlékezések. Sokuk számára fontos volt a naplóírás nem csak az emlékek megőrzése kapcsán, hanem az átélt események feldolgozása miatt is. Akadt olyan, aki a naplóban szinte beszélget, mesél a feleségének mintegy megbeszéli vele a nap eseményeit, az érzéseit. Ezeknek a forrásoknak a különbözőségét is ez adja. Nem ad pontos és mindenre kiterjedő képet a fronton történt hadmozdulatokról és csatákról, de az azt végigélt emberekről igen. Egy új és emberközpontúbb aspektussal egészíti ki az ismert tényeket. Megismerhetővé válnak a számadatok mögött rejtőző sorsok, mintegy arcot kap a történelem.

Mindegyik idézett szerző tartalékos tisztként szolgált a fronton. A helyzetük különleges volt: voltaképpen civilek voltak, tehát nem volt számukra természetes közeg a háború és a katonai élet. Közös bennük, hogy mindannyian az értelmiségi, tanult réteghez tartoztak. Gyakorta az otthoni, kényelmes életükből hirtelen kerültek ki a frontra. Kiképzésük az idő és anyagiak hiánya miatt nem volt túl alapos, bár ez a probléma nem csak a tartalékos tiszteket érintette. Arányuk, ahogy azt már korábban is említettem, szokatlanul magas volt a 2. magyar hadseregben.

Van köztük családos ember, van nőtlen. Optimistább, búskomorságra hajlamosabb, Sokfélék, de mindegyikük egy rendkívüli helyzettel került szembe, amikor megkapták a behívójukat.

Kik is voltak ők név szerint?

Dr. Somorjai Lajos a soproni 7. könnyű hadosztály 7. egészségügyi alakulatánál szolgált. A behívást követően Nárára került kiképző táborába; ekkor már nős volt és egy gyermek édesapja; felesége épp második gyermekükkel volt várandós. Az első kivonuló csapatokkal, 1942. április 20-án indult el a frontra alakulatával. 1943 májusában tért vissza a hadszíntérről. A 13 hónap alatt nem volt szabadságon. 1942. július. 25 és 1942. augusztus. 10-e között az első vonalban, Urivnál teljesített szolgálatot. Naplója 2002-ben jelent meg nyomtatásban is; igazán pontos és érzékletes, amelyben a vele történeteket a közérzetét szinte minden nap lejegyezte. Izgalmas olvasmány bárki számára.

Somorjai  a kiképzés során ismerkedett meg és kötött barátságot dr. Vámossy Józseffel. Az ugyancsak orvosként dolgozó Vámossy is vezetett naplót, majd 1979-ben írt egy visszaemlékezést a napló alapján a fronton töltött egy évről és ez került a Hadtörténeti Levéltárba. Bizonyos, hogy helyenként meghúzta a szöveget és finomabban fogalmazott, mint az eredetiben, de a napló részletek sokszor érezhetően elkülönülnek.

Dr. Vámossy József is, a nárai kiképzés után, 1942. április 20-án indult el a frontra ugyancsak a 7. könnyű hadosztály 7. egészségügyi alakulatával. Nőtlen volt, fiatalabb és kalandvágyóbb, mint kollégája. A besorozást és a háborút is könnyebben viselte, mint ő. Sokáig egy helyen szolgáltak, azonos rangban. Ezért valószínű, hogy hasonló események érték őket; mégis az adott történéseket teljesen másképpen éltek meg. 1942. május 22-én Dr. Angeli Henrik orvos helyére került az első vonalba, annak halálát követően. Innen augusztus 10-dike táján tért vissza alakulatához.

A 20. könnyű hadosztály VII/2 ellátó alakulatánál szolgáló Dr. Bereczky Sándor ugyancsak orvos volt. Ő egészen más szemszögből igyekezett a háborús élményeit naplójában összegezni: elsősorban a pozitív történetek gyűjtötte össze az eredeti naplóból a kiadotthoz.  Az is hozzá tartozik az igazsághoz, hogy az ellátó alakulatok, ahol ő is szolgált nem közvetlen harcoló csapatok voltak, a hátországban teljesítettek szolgálatot. Tűzvonalba csak a visszavonulás során került és szolgálati ideje alatt nem harcolt az első vonalba. így talán nem csak optimista személyisége okán szemlélhette így a történeteket.

Kónya Lajos civil foglalkozása tanár volt. A soproni 9. könnyű hadosztály 34/1 zászlóaljához az 1. puskaszakaszhoz sorozták be. 1942. augusztus közepén megsebesült, egészen október elejéig kórházban kezelték, majd visszatért a frontra. 1943. február elsején Sztarij Oszkolban újra megsebesült, így tért haza a frontról.

Simon István a legfiatalabb a szerzők között, 1918-ban született. A kötelező katonai szolgálata a háború időszakára esett.  1942. június 27-én indult el a soproni 7. könnyű hadosztály 30/1 harckocsiezredével Náraiból a frontra. Elképesztő pontossággal vezette naplóját, a teljes katonai idő alatt hét füzetet írt tele.

Martin Ferenc, aki civilben mérnök volt, tartalékos főhadnagyként a 13. gyalogezrednél szolgált, majd a hadsereg műszaki parancsnokságán teljesített szolgálatot 1942. novemberétől (amely a hátországban települt). 1942. júniusában Almásfüzitőn dolgozott amikor megkapta SAS behívóját, és június 24-én már úton is volt a keleti frontra ahonnan 1943. február 18-án tért csak vissza.

A csendesebb téli időszakot a januári hadmozdulatok rázták fel. Az utolsó kemény harcok majd végül az összeomlás és a visszavonulás az orosz télben. A befejezés következik.

A naplók :

Dr. Somorjai Lajos: Megjártam a Don-kanyart, 2002 Budapest, Rubicon kiadó

Dr. Vámoss József : Emlékem a 2. Magyar hadseregről (Szeged 1979 márc.2) Hadtröténeti Levéltár

Dr. Bereczky Sándor: Naplórészletek a Don-kanyarból… A doni 2. hadseregben derűs percek is voltak… 2000, Budapest Dr. Bereczky Zsolt

Kónya Lajos: Hej, búra termett idő, 1996 Budapest, Gondolat Könyvkiadó

Simon István harctéri napló. Hadtörténeti Levéltár

Martin Ferenc volt tartalékos főhadnagy naplója, Hadtörténeti Levéltár

 

 

Ezek is érdekelhetnek…

Reneszánsz

Kérdés következik!Da Vinci, Gutenberg, Kolumbusz, Mátyás király, 'Hé, a Föld nem lapos!' - mi a közös?Így van, a reneszánsz!Olyan nagyon szeretek itt elidőzni a csoportokkal,...

Erős nők a középkorban – 2. rész

Erős nők a középkorban – 2. rész

Luxemburgi Erzsébet a korona megszerzése után egészséges fiúgyermeknek adott életet, aki később V. László néven lett magyar király. Kiskorúsága idején az országot Hunyadi János...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *